TEKNOLOGIDAGEN 2021 
Program 

Her er en grovskisse for det som skjer fra scenen i Kinosalen. Husk å sette av tid til å besøke standene i Festsalen også.

Les mer om de enkelte foredragene på denne siden.

Med forbehold om justeringer:

08:30

Dørene åpner

Utstillingen åpner.

Kaffe og frukt.

Blankt bilde til program-repeeter.png

09:00

Velkommen

Skaperkraft Valdres

Skapekraft-logo-med-luft.png

09:10

Digitalisering – trender og muligheter

Silvija Seres – lørn.tech

silvijaseres.jpg

10:10

PAUSE

-

10:25

3D-printing

Tor Erik Nicolaisen – NTNU

10:55

Fremtidens byggeteknikker

Jan Steinar Egenes – NTNU

11:15

Virkemidler for økt boligbygging i distriktene

Erik Simensen – Husbanken

11:30

Design, arkitektur, mennesker og teknologi

Malin Kock Hansen – DOGA

11:45

Lunch, mingling, stands

Enkel lunch (inkludert i billetten)

12:30

Paneldebatt om boligbygging

TBA

12:45

Hvorfor og hvordan vi kan utvikle kreativitet, skaperglede og innovasjonskraft – fra barnas perspektiv

Miguel Valenzuela – Pancakebot

13:15

Reodorklubben i Førde

Frode Steen – Sunnfjord

Skaparhus

13:40

Pause

Mingling, kaffe og frukt.

13:55

Mennesker er muligheter

Fredrik Gullowsen – Nyby

14:20

VR, AR og XR – teknologier i utvikling med raskt økende aktualitet

Keith Mellingen – VRINN

14:45

Paneldebatt og oppsummering

TBA

15:00

Programslutt

Standene er fortsatt tilgjengelige

Etter endt teknologidag inviterer vi til "Aftertech" på et utvalgt spisested i Fagernes.