top of page

Boligbygging – NTNU

Jan Steinar Egenes/T. E. Nicolaisen | NTNU

Fremtidens byggeteknikker

Ved NTNU har fagmiljøer innenfor vareproduksjon, digitalisering og byggeteknikk/ trebyggeri/ konstruksjon gått sammen om en storsatsing mot fremtidens måte å bygge hus på. De jobber med en rekke nye prosesser for tre, betong, komposittbaserte byggematerialer, sammenføyninger og ikke minst robotbasert fabrikkproduksjon. De er på utkikk etter samarbeidspartnere i Valdres.

file.jpg

NTNU skriver dette om hva de driver med:

En tradisjonell byggemetode der en stor del  av bygget er plassbygget har sine begrensninger når det kommer til logistikk, værutfordringer, plassmangel, lagerplasser, kvalitet, samordning av fag, kostnader, avfallshåndtering – for å nevne noe.  Ved NTNU har våre fagmiljøer innenfor vareproduksjon, digitalisering og byggeteknikk/ trebyggeri/ konstruksjon gått sammen om en storsatsing mot fremtidens måte å bygge hus på. 

 

Vi ønsker å kombinere de meget effektive produksjonsmodellene fra bilindustri, med nye og innovative måter organisere datastrømmer på slik at en betydelig større andel av et bygg kan bygges ved fabrikker. Utfordringer vi jobber med er bl.a. masseproduksjon av skreddersydde moduler. Målet er en  effektiv produksjon av en rekke av unike moduler der datamodellen konverteres sømløst helt fra arkitekt fram til fabrikkgulvet ved hjelp av smart koding, maskinlæring og liknende prinsipper.

 

Samme produksjonslinje skal kunne produsere et uendelig antall av varianter i den rekkefølgen som det er behov for. Vi jobber også med en rekke nye prosesser for tre, betong, sammenføyinger. Videre har vi også en satsing mot introduksjon av nye komposittbaserte byggematerialer, hvorav biobaserte kompositter står sentralt.    

bottom of page