top of page

3D-printing - NTNU

Torbjørn Langedahl Leirmo | NTNU

3D-printing – utvikling og muligheter

3D-printing handler om lagvis oppbygging av et objekt. 3D-printing forventes å bli svært utbredt etter hvert som teknologien utvikler seg. Trolig vil mange reservedeler i nær framtid sendes som datafiler til en lokal 3D-printer heller enn som fysiske gjenstander som skal fraktes verden rundt.  

Profilbilde Torbjørn.jpeg

NTNU skriver dette om hva de driver med:

 

3D-printing er en fellesbetegnelse for en rekke ulike metoder for lagvis oppbygging av et produkt fra en 3 dimensjonal modell. Konseptet ble utviklet i USA på slutten av 80 tallet og etter hvert har flere av de metodene som er kommet i kjølvannet utviklet seg til metoder som er svært utstrakt brukt innenfor produktutvikling, forskning, industri og varehandel. Også offentlige institusjoner som eksempelvis forsvaret har en utstrakt bruk av 3D printing. 

 

Ved NTNU har vi flere metoder for termoplast, herdeplast, fullfarge polymer, stål, titan og vi jobber nå med betong 3D printing . Ved instituttet har vi ca 85 3D printere av ulike størrelser og teknologier.  Vi har blant annet 2 store industrielle maskiner og landets største printerfarm med 55 3D printere som kan produsere samtidig.

 

Vi forsøker å kombinere 3D Printing med andre teknologier som eksempelvis 3D røntgen scanning, 3D laser scanning maskinlæring og kunstig intelligens. Vi ser også på 3D printing i sammenheng med tradisjonelle metoder som f. ek støping, kompositter. 

bottom of page