TEKNOLOGIDAGEN 2021 
22. oktober  

På Fagernes 

- En dag for å gjøre Valdres litt klokere...

... på dette med teknologi og framtidsutsikter og sånn.

Den teknologiske utviklingen akselererer stadig raskere. Det er lett å se når vi ser bakover, og utfordrende å forholde seg til når vi ser framover. Skaperkraft Valdres tror det er viktig å ha et aktivt forhold til utviklingen. For der dukker det opp stadig nye hav av muligheter. Skaperkraft Valdres sin oppgave er å ruste Valdres til å gripe disse mulighetene. 

 

Teknologidagen bidrar til å holde Valdres – enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, institusjoner og beslutningstakere – foroverlent i utviklingen.

Første Teknologidagen i Valdres var i 2019 og responsen var overveldende. 

Nå gleder vi oss til neste. Den blir fysisk og heldigital – så vet vi at den blir uansett smittesituasjon. Mens vi snekrer program for dagen, lar vi programmet som utgikk i fjor ligge synlig. Mange av de samme temaene vil bli videreført.

 

Program for dagen ventes å være klart rett over påske.

Skaperkraft Valdres jobber for at eksisterende bedrifter skal lykkes bedre på lang sikt og for at nye typer bedrifter skal komme til. Selv om vi jobber for å utvikle egne inntektskilder må oppstarten på satsingen være et kollektivt løft. Vi takker alle som er med på dette løftet. Mange av dem har blitt med gjennom kampanjen vår på spleis.no/løft.

Private bidragsytere

Bidrag

Mye!

Bidrag

Mye!

Bidrag

Mye!

Bidrag

Kr.20.000,-

Bidrag

Kr.20.000,-

Bidrag

Kr.5.000,-

Bidrag

Oppvaskmaskin + div

Bidrag

Kr.5.000,-

Bidrag

Kr.5.000,-!

Bidrag

Kr.5.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-
+ avsug

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Bidrag

Kr.10.000,-

Støttespillere i det offentlige:

Kontakt

Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt.

E-post: post@skaperkraftvaldres.no

Tlf.: 41 33 54 96