TEKNOLOGIDAGEN 2021 
29. oktober  

På Fagernes 

- En dag for å gjøre Valdres litt klokere...

... på dette med teknologi og framtidsutsikter og sånn.

Den teknologiske utviklingen akselererer stadig raskere. Det er lett å se når vi ser bakover, og utfordrende å forholde seg til når vi ser framover. Skaperkraft Valdres tror det er viktig å ha et aktivt forhold til utviklingen. For der dukker det opp stadig nye hav av muligheter. Skaperkraft Valdres sin oppgave er å ruste Valdres til å gripe disse mulighetene. 

 

Teknologidagen bidrar til å holde Valdres – enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, institusjoner og beslutningstakere – foroverlent i utviklingen.

Første Teknologidagen i Valdres var i 2019 og responsen var overveldende. 

Nå gleder vi oss til neste. Den blir fysisk og heldigital – så vet vi at den blir uansett smittesituasjon. Mens vi snekrer program for dagen, lar vi programmet som utgikk i fjor ligge synlig. Mange av de samme temaene vil bli videreført.

 

Program for dagen ventes å være klart rett over påske.

Skaperkraft Valdres jobber for at eksisterende bedrifter skal lykkes bedre på lang sikt og for at nye typer bedrifter skal komme til. Selv om vi jobber for å utvikle egne inntektskilder må oppstarten på satsingen være et kollektivt løft. Vi takker alle som er med på dette løftet. Mange av dem har blitt med gjennom kampanjen vår på spleis.no/løft.

Private bidragsytere

rgb_SB1_Halling_Valdr_verti_pos.jpg

Bidrag

Mye!

TKBygg_logo_-med-luft.jpg

Bidrag

Mye!

Joker-for-web.jpg

Bidrag

Mye!

Skjermbilde 2020-09-09 kl. 17.09.42.png

Bidrag

Kr.20.000,-

EMB - LOGO.jpg

Bidrag

Kr.20.000,-

ASKO.png

Bidrag

Kr.5.000,-

power_logo_positive.jpg

Bidrag

Oppvaskmaskin + div

Hel logo.jpg

Bidrag

Kr.5.000,-

Tveitabru-TIL-NETTSIDA.jpg

Bidrag

Kr.5.000,-!

Byggmakker-til-netsida.jpg

Bidrag

Kr.5.000,-

Skjermbilde 2020-09-09 kl. 17.22.58.png

Bidrag

Kr.10.000,-
+ avsug

Valdres_pukkverk_TEK#A518EE-til-nett.png

Bidrag

Kr.10.000,-

Vasetsenteret_logo_svart.png

Bidrag

Kr.10.000,-

fjellkjeden.no-fro-web.jpg

Bidrag

Kr.10.000,-

Ryfoss-Betong-for-web.jpg

Bidrag

Kr.10.000,-

Valdres Spb 388x100_RGB.png

Bidrag

Kr.10.000,-

Elektromontasje-Kvit.jpg

Bidrag

Kr.10.000,-

AUTOHUSET-to-farger---store-kanter.jpg

Bidrag

Kr.10.000,-

Kraftriket_Valdres_til nettsida.jpg

Bidrag

Kr.10.000,-

Hovli-Auto-A3-WEB.jpg

Bidrag

Kr.10.000,-

Skjermbilde 2020-09-09 kl. 18.47.58.png

Bidrag

Kr.10.000,-

Støttespillere i det offentlige: